Enes Can Zorkul | ‘Demokratik Talepler ve Katılımda, Sivil Toplum Etkisi’ | Kayda Değer

“Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisiyim. Ek olarak, siyasal kurumların işleyişi, anayasal düzen ve uluslararası hukuk konularında akademik gelişimim adına Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nde eğitimimi sürdürmekteyim. Çeşitli sivil toplum örgütlerince sürdürülen sosyal sorumluluk projelerinde yer almakta ve gönüllü eğitim faaliyetlerine katılmaktayım. Dergi tasarım alanında deneyimlerim bulunmakta. Boş zamanlarımı İngilizce eğitimimi sürdürdüğüm kursta ve kampüs kütüphanesinde geçirmekte olup; dünyada, yaşamda ve çevremde olanları anlamlandırma adına okumalar yapmaktayım.”

Twitter: https://twitter.com/czorkul

Kayda Değer: http://www.kaydadeger.com/
Twitter: https://twitter.com/kaydadegercom
Facebook: https://www.facebook.com/kaydadegercom

Kategori: Kayda Değer
Enes Can Zorkul
Konuşmacı Hakkında
- Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisiyim. Ek olarak, siyasal kurumların işleyişi, anayasal düzen ve uluslararası hukuk konularında akademik gelişimim adına Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nde eğitimimi sürdürmekteyim. Çeşitli sivil toplum örgütlerince sürdürülen sosyal sorumluluk projelerinde yer almakta ve gönüllü eğitim faaliyetlerine katılmaktayım. Dergi tasarım alanında deneyimlerim bulunmakta. Boş zamanlarımı ingilizce eğitimimi sürdürdüğüm kursta ve kampüs kütüphanesinde geçirmekte olup, dünyada, yaşamda ve çevremde olanları anlamlandırma adına okumalar yapmaktayım. Yaş : 22 - Kocaeli Üniversitesi